Franz Schelling Stichting

Franz Schelling Stichting

KvK: 50851713
Lees Voor (ReadSpeaker)    A-   A+
Over FranzSchelling.nl | Zoeken | Contact | Forum
  

Giften en de fiscus

Schenkingen aan een goed doel worden door de fiscus gestimuleerd. Voor een "Algemeen Nut Beogende Instelling" (ANBI) zoals de Franz Schelling Stichting gelden verlaagde belastingtarieven. Ook voor u is het fiscaal aantrekkelijk om ons te steunen. Schenkingen aan onze Stichting zijn bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Voor legaten en erfstellingen geldt sinds 16 september 2010 dat de fiscus hier geen successierecht over heft.

Aan de hand van onderstaande uitleg kunt u bepalen welke manier van schenken het beste bij u past en welk fiscaal voordeel u hiervan geniet. Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt u behalve met ons ook contact opnemen met de notaris- of belastingtelefoon. De telefoonnummers en email-adressen staan vermeld onder "Wilt u meer weten?".

Giften in geld

Bij giften speelt de fiscus op twee manieren een rol: de donateur kan giften aftrekken bij zijn/haar belastingaangifte en de Stichting hoeft hierover geen schenkingsrecht te betalen. U als donateur mag alle giften die u aan onze Stichting en andere charitatieve instellingen in een jaar doet bij elkaar optellen. Het deel dat ligt tussen 1% en 10% van uw verzamelinkomen (voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek) mag u aftrekken voor de inkomstenbelasting. Als minimum geldt hierbij een bedrag van € 60,--. Deze aftrekbeperkingen gelden niet voor periodieke schenkingen. Mogelijk is een periodieke schenking daarom ook voor u aantrekkelijker.

Periodieke schenkingen

Een periodieke schenking is een gift, waarbij voor een periode van minimaal vijf jaar een schenkingsbedrag van minimaal € 100,- per jaar wordt afgesproken. Het afgesproken bedrag is jaarlijks volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Hiertoe dient de overeenkomst notarieel te worden vastgelegd. Betaalt u 52 % belasting over uw inkomen en wilt u bijvoorbeeld ieder jaar € 500,- schenken, dan mag u € 500,- van uw inkomen aftrekken en zo "betaalt" de fiscus 52% over € 500,- mee en "kost" het u netto slechts € 240,--. Als u van plan bent om ons meerdere jaren achtereen te steunen, dan is deze wijze van schenken voor u fiscaal aantrekkelijk. U kunt voor periodieke schenkingen een formulier aanvragen bij de Franz Schelling Stichting. Na invulling wordt de afspraak door de notaris vastgelegd in een notariële akte. Hiervoor heeft de Stichting een eigen notaris. De notariskosten zijn dan voor rekening van onze Stichting.

Legaten en erfstellingen

Legaten

Een legaat is een bepaald bedrag dat aan een persoon of instelling wordt nagelaten en dat vastgelegd wordt in een testament. Als u de Franz Schelling Stichting wilt gedenken, kunt u deze wens in uw testament laten vastleggen. Sinds 16 september 2010 hoeven wij geen schenkingsrecht en successierecht te betalen.

Erfstellingen

Een erfstelling is een benoeming van een persoon of een rechtspersoon tot erfgenaam van de nalatenschap. Als u de Franz Schelling Stichting tot erfgenaam aanwijst, kiest u ervoor haar uw bezit na te laten. Een erfenis heeft betrekking op uw gehele boedel (= totaal bezittingen minus schulden). Als u de Franz Schelling Stichting gedenkt in uw testament delen wij het saldo van uw nalatenschap met uw andere erfgenamen. De Franz Schelling Stichting is sinds 16 september 2010 geen schenkingsrecht en successierecht verschuldigd.

Legaten en erfstellingen worden vastgelegd in een testament. Vragen over een testament kunnen het best door een notaris beantwoord worden, die dan ook met uw eigen situatie rekening kan houden. De notaris heeft ook folders over erfrecht.

Voor de gegevens van de notaristelefoon, zie onder "Wilt u meer weten?".

Vrijstellingen schenkings- en successierecht

Sinds 16 september 2010 hoeven wij geen schenkingsrecht en successierecht te betalen. De Franz Schelling Stichting is een "Algemeen nut beogende instelling" (ANBI, dient het algemeen belang, een goed doel).