Franz Schelling Stichting

Franz Schelling Stichting

KvK: 50851713
Lees Voor (ReadSpeaker)    A-   A+
Over FranzSchelling.nl | Zoeken | Contact | Forum
  

Nalatenschap

1. Legaten

Een legaat is een bepaald bedrag dat aan een persoon of instelling wordt nagelaten en dat vastgelegd wordt in een testament. Als u de Franz Schelling Stichting wilt gedenken, kunt u deze wens in uw testament laten vastleggen. Sinds 16 september 2010 hoeven wij geen successierecht te betalen. De Franz Schelling Stichting is aangemerkt als een zogenaamde "Algemeen nut beogende instelling" (dient het algemeen belang, een goed doel).

2. Erfstellingen

Een erfstelling is een benoeming van een persoon of rechtspersoon tot erfgenaam van de nalatenschap. Als u de Franz Schelling Stichting tot erfgenaam aanwijst, kiest u ervoor haar uw bezit na te laten. Een erfenis heeft betrekking op uw gehele boedel (= totaal bezittingen minus schulden). Als u de Franz Schelling Stichting gedenkt in uw testament delen wij het saldo van uw nalatenschap met uw andere erfgenamen. Dit na aftrek van legaten en kosten. Overigens is sinds 16 september 2010 de Franz Schelling Stichting geen schenkings- en successierechten verschuldigd.

Legaten en erfstellingen worden vastgelegd in een testament. Vragen over een testament kunnen het best door een notaris beantwoord worden. Hij/zij kan met uw persoonlijke situatie rekening houden en is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen van het erfrecht. Ook voor folders kunt u terecht bij de notaris.

De Notaristelefoon is bereikbaar via nummer 0900 - 346 93 93, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur.

Lees ook Nieuws - magazine over schenken - erven en nalaten 2010 (dinsdag 21 september 2010)

3. Enkele begrippen

In deze tekst kwamen een aantal begrippen regelmatig terug. Voor de volledigheid vindt u hier de betekenis.

  • Erfstelling: de benoeming van een persoon of een rechtspersoon tot erfgenaam van de nalatenschap.
  • Legaat: een bepaald goed of een vastgestelde som geld die aan iemand wordt nagelaten door middel van een testament.
  • Nalatenschap: het geheel van bezittingen en schulden dat iemand bij zijn dood nalaat.
  • Schenkingsrecht: een vorm van belasting die de ontvanger bij bepaalde schenkingen aan de fiscus moet betalen. Vanaf 1 januari 2006 hoeft de Franz Schelling Stichting (als ANBI, Algemeen nut beogende instelling) geen schenkingsrecht te betalen.
  • Successierecht: een vorm van belasting die de ontvanger over hetgeen zij door erfrecht verkrijgt aan de fiscus moet betalen. Vanaf 1 januari 2006 hoeft de Franz Schelling Stichting (als ANBI, Algemeen nut beogende instelling) geen successierecht te betalen.
  • Testament: uiterste wilsbeschikking.
  • Verzamelinkomen: het gezamenlijk bedrag van inkomsten uit werk en woning; inkomen uit aanmerkelijk belang en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen, verminderd met het heffingsvrije vermogen.

Meer informatie

Deze handleiding geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden om de Franz Schelling Stichting te steunen. U kunt zelf bepalen welke manier het best op uw wensen aansluit en welke voor u het voordeligst is. Het is daarbij wellicht verstandig nog advies in te winnen bij een notaris of belastingadviseur. Op fiscaal gebied zijn er verschillende mogelijkheden en constructies die u voordeel kunnen bieden. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw notaris, bankadviseur of de belastingdienst.

Meer informatie kunt u op de volgende wijzen verkrijgen:

Notaristelefoon
Notaristelefoon: 0900 - 346 93 93, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur
Website: www.notaris.nl

Belastingtelefoon
Belastingtelefoon: 0800 - 0543

Brochure "Nalaten aan een goed doel"
De brochure over nalaten kunt u vinden op: http://nalaten.nl/assets/files/2010-Brochure.pdf

Tot slot
Vragen betreffende het nalaten van geld aan de Franz Schelling Stichting kunt u sturen naar  administratie@franzschelling.nl