Franz Schelling Stichting

Franz Schelling Stichting

KvK: 50851713
Lees Voor (ReadSpeaker)    A-   A+
Over FranzSchelling.nl | Zoeken | Contact | Forum
  

Periodiek schenken

Een periodieke schenking is een gift, waarbij voor een periode van minimaal vijf jaar een schenkingsbedrag wordt afgesproken. Het afgesproken bedrag is jaarlijks volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Betaalt u 52% belasting over uw inkomen en wilt u bijvoorbeeld ieder jaar € 500,- schenken, dan mag u € 500,- van uw inkomen aftrekken en zo "betaalt" de fiscus 52% over € 500,- mee en "kost" het u netto slechts € 240,-. Als u van plan bent om ons meerdere jaren achtereen te steunen, is deze wijze van schenken voor u fiscaal aantrekkelijk. Houdt u er rekening mee dat u hiervoor een minimumbedrag van € 100,-- per jaar, voor vijf jaar of meer, dient te betalen.

Indien u een periodieke schenking wilt afsluiten, dan verzoeken wij u het "Formulier voor toezegging periodieke schenking", een kopie van uw rijbewijs of paspoort (en desgewenst de machtigingskaart) ingevuld en ondertekend te retourneren naar:

Franz Schelling Stichting
Postbus 2120
5700 DA Helmond

Geen kosten voor opmaken akte
Na invulling wordt de afspraak door de notaris vastgelegd in een notariële akte. Voor het afsluiten van een akte hoeft u niet een notaris te bezoeken. In samenwerking met onze notaris, kan de akte per volmacht worden opgemaakt. De kosten voor het opmaken van de schenkingsakte neemt onze Stichting voor haar rekening.

Extra aftrekpost
De Hoge Raad heeft bepaald dat een schenker naast zijn aftrek van de jaarlijkse gift ook de contante waarde van de nog niet geschonken termijnen mag aftrekken in Box 3. Lees hier het artikel "Hoge Raad maakt weg vrij voor extra fiscaal voordeel bij giften".

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De Belastingdienst heeft de Franz Schelling Stichting per 16 september 2010 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het fiscaal nummer van de Franz Schelling Stichting is 8229.62.433.

Zie de website van de Algemeen Nut Beogende Instellingen.
Zie de website van de Belastingdienst onder lijst van Algemeen Nut Beogende instellingen.